ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2012 ROK

2012-09-04
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTU AQUAPARK KUTNO”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu (42 KB)

 

2012-08-14
Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTU AQUAPARK KUTNO „

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ (35 KB)

 

2012-07-18
Ogłoszenie o przetargu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż energii elektrycznej dla obiektu Aquapark Kutno.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (411 KB) .pdf

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (115 KB) .doc