ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2013 ROK

2013-03-07
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Prowadzenie zajęć nauki pływania w ramach programu powrzechnej nauki pływania Będę pływać oraz indywidualnej i grupowej nauki pływania w obiekcie Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (47 KB)

 

2013-03-07
Ogłoszenie o zzamówieniu – Przetarg nieograniczony.

Prowadzenie zajęć nauki pływania w ramach programu powszechnej nauki pływania „Będę pływać” oraz indywidualnej i grupowej nauki pływania w obiekcie Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54

Ogłoszenie o zamówieniu (48 KB)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (226 KB)

 

2013-03-07
Ogłoszenie – Przetarg nieograniczony.

Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych o łącznej mocy chłodniczej minimum 75kW do pomieszczeń rekreacyjnych budynku Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54 wraz z przeszkoleniem 3 pracowników w zakresie obsługi

OGŁOSZENIE (45 KB)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (146 KB)
Unieważnienie postępowania (23 KB)

 

2013-04-04
Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony (65 KB)
SIWZ Dostawa chemii basenowej 2013 (215 KB) 

 

2013-04-22
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (33 KB)

 

2013-05-07
Ogłoszenie o zamówieniu – przetarg nieograniczony

Świadczenie kompleksowych usług ochrony na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Ogłoszenie o zamówieniu (38 KB)
SIWZ ochrona (288 KB)

 

2013-03-07
Ogłoszenie o zzamówieniu – Przetarg nieograniczony.

Prowadzenie zajęć nauki pływania w ramach programu powszechnej nauki pływania „Będę pływać” oraz indywidualnej i grupowej nauki pływania w obiekcie Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 

Ogłoszenie o zamówieniu (48 KB)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (226 KB)

 

 

2013-03-07
Ogłoszenie – Przetarg nieograniczony.

Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych o łącznej mocy chłodniczej minimum 75kW do pomieszczeń rekreacyjnych budynku Aquaparku Kutno Kościuszki 54 wraz z przeszkoleniem 3 pracowników w zakresie obsługi

OGŁOSZENIE (45 KB)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (146 KB)
Unieważnienie postępowania (23 KB)

 

2013-04-04
Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony (65 KB)
SIWZ Dostawa chemii basenowej 2013 (215 KB) 

 

2013-04-22
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (33 KB)

 

2013-05-07
Ogłoszenie o zamówieniu – przetarg nieograniczony

Świadczenie kompleksowych usług ochrony na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Ogłoszenie o zamówieniu (38 KB)
SIWZ ochrona (288 KB)

 

2013-05-23
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie kompleksowych usług ochrony na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Rozstrzygnięcie postepowania (35 KB)

 

2013-05-28
Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń rekreacyjnych budynku Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54 wraz z przeszkoleniem 3 pracowników w zakresie obsługi 

Ogłoszenie o zamówieniu (34 KB)
SIWZ Klimatyzacja (156 KB)
specyfikacja techn.wyk.i odb. robót aquapark (102 KB)
Dokumentacja projektowa (91 KB)
załącznik 7.1 do dokumentacji projektowej (935 KB)
Część rysunkowa dokumentacji projektowej.dwg (11499 KB)

 

2013-06-06
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń rekreacyjnych budynku Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54 wraz z przeszkoleniem 3 pracowników w zakresie obsługi.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (434 KB) 

 

2013-06-06
Informacja o zmianie treści SIWZ i przedłużeniu terminu składana ofert 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń rekreacyjnych budynku Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54 wraz z przeszkoleniem 3 pracowników w zakresie obsługi. 

zmiana treści siwz i przedłużenie terminu składania ofert.pdf (611 KB)

 

2013-06-11
Odpowiedź na zapytanie do tresci SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń rekreacyjnych budynku Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54 wraz z przeszkoleniem 3 pracowników w zakresie obsługi.

Odpowiedź na zapytanie do tresci SIWZ (25 KB) 

 

2013-06-13
Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń rekreacyjnych budynku Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54 wraz z przeszkoleniem 3 pracowników w zakresie obsługi. 

Odpowiedź na zapytanie do siwz 13.06.2013.pdf (15 KB)

 

2013-06-24
Unieważnienie postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń rekreacyjnych budynku Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54 wraz z przeszkoleniem 3 pracowników w zakresie obsługi.

Unieważnienie postępowania (441 KB)                                         

 

2013-06-25
Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń rekreacyjnych budynku Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54 wraz z przeszkoleniem 3 pracowników w zakresie obsługi

Ogłoszenie o zamówieniu (33 KB).pdf
załącznik 7.1 do dokumentacji projektowej.pdf (935 KB)
specyfikacja techn.wyk.i odb. robót aquapark.pdf (102 KB)
dokumentacja projektowa.pdf (91 KB)
siwz klimatyzacja 25.06.2013.pdf (170 KB)
część rysunkowa dokumentacji projektowej.dwg (11499 KB)

 

2013-07-02
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń rekreacyjnych budynku Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54 wraz z przeszkoleniem 3 pracowników w zakresie obsługi 

odpowiedzi na zapytania do treści siwz 02.07.2013.pdf (28 KB)

 

2013-07-04
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń rekreacyjnych budynku Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54 wraz z przeszkoleniem 3 pracowników w zakresie obsługi

odpowiedzi na zapytania do treści siwz 04.07.2013.pdf (29 KB)
odpowiedź na zapytanie do treści siwz 04.07.2013- 2.pdf (27 KB)

 

2013-07-04
Zmiana treści SIWZ
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń rekreacyjnych budynku Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54 wraz z przeszkoleniem 3 pracowników w zakresie obsługi 

Zmiana treści SIWZ (31 KB)
zmiana treści siwz 04.07.2013 – 2.pdf (31 KB)

 

2013-07-18
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń rekreacyjnych budynku Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54 wraz z przeszkoleniem 3 pracowników w zakresie obsługi. 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (34 KB)

 

2013-08-23
Ogłoszenie o zamówieniu – przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie” 

SIWZ_Ratownicy_23.08.2013 (286 KB)
Zmiana treści SIWZ
zmiana SIWZ (62 KB)
SIWZ po zmianie z dnia 26.08.2013 r. (286 KB)
załaczniki do SIWZ (176 KB)

 

2013-09-10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej” w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (750 KB)