XII Grand Prix w Kutna w Tenisie Stołowym

MKTS2016W dniu 27 lutego rozpoczyna się XII Grand Prix w Kutna w Tenisie Stołowym. Pierwszy turniej odbędzie się w dniu 27.02.16 o godzinie 16.00 w sali Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie ul. Łąkoszyńska 9.

 

Kategoria wiekowe:
– Szkoły Podstawowe dziewczęta i chłopcy,
– Gimnazja dziewczęta i chłopcy,
– Szkoły Średnie dziewczęta i chłopcy,
– Kobiety , mężczyźni do 35 lat i powyżej 35 lat.