Grand Prix Kutna w Tenisie Stołowym – Turniej nr 2

 W dniu 19 marca o godzinie 11:00 odbędzie się II turniej z cyklu XII-go Grand Prix Kutna w tenisie stołowy.Miejsce zawodów SP 6 Kutno ul. Łąkoszyńska 9

.Grand Prix 2016

Zapraszamy do udziału – Organizator

Kategoria- Gimnazja Dziewczęta
1 Kotlińska Katarzyna
2 Domaniewska Maria
3 Szymańska Aleksandra 
4 Dymna Dominika 
Kategoria- Gimnazja Chłopcy
1 Kaczmarek Aleksander 
2 Poniszewski Dawid
3 Arkita Paweł 
Kategoria- Szkoły Średnie Dziewczęta
1 Kaczmarek Weronika
2 Szymańska Patrycja
3 Przybysz Edyta
 Kategoria- Szkoły Średnie
1 Jędrzejczak Michał 
2 Kotliński Jakub
3 Maćczak Kamil
Kategoria- Męźczyźni do 35 lat
1 Majchrzak Arkadiusz
2 Komorowski Damian
3 Łucki Michał
Kategoria- Męźczyźni powyżej 35 lat
1 Milczarski Piotr 1 50 50
2 Florczak Jan 2 40 40
3 Popielarczyk Andrzej 3 35 35
Kategoria- Kobiety
1 Paciorkowska Justyna
2 Romek Sylwia
3 Dyczko Judyta
4 Szczepankiewicz Julita
5 Kruczak Renata