Czasowa zmiana organizacji ruchu w Kutnie

trasaMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie informuje, iż w związku z organizacją,  na terenie miasta Kutno, Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków w dniu 30 czerwca 2016 r. nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego.

Opis zmian organizacji ruchu drogowego
w Kutnie w dniu 30.06.2016 r.

 W godzinach  6.00 – 18.00 – zamknięcie ruchu drogowego dotyczy

 Aleje ZHP – od skrzyżowania z ul. Troczewskiego

  1. Aleje Papieża Jana Pawła II – obydwa pasy ruchu na odcinku Aleje ZHP skrzyżowanie Podrzeczną i ul. Warszawskie Przedmieście


W godzinach 11.00 – 13.00 – czasowe ograniczenie ruchu na trasie przejazdu wyścigu

Niżej wymienione ulice zostaną zamknięte na 30 min. przed przejazdem kolumny wyścigu

  1. Ulica Łęczycka – do skrzyżowania z ul. Mickiewicza (utrudnienia z wjazdem ze skrzyżowań z ul. Łęczycką)
  2. Ulica Słowackiego – od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ul. Sienkiewicza

Przejazd kolumny wyścigu:

Wjazd do miasta z drogi krajowej nr 60 poprzez skrzyżowanie z drogą krajową nr 92
i wjazd w ulicę Łęczycką.

Przejazd ulicą Łęczycką do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza i skręt w ulicę Słowackiego. Przejazd ulicą Słowackiego do ulicy Sienkiewicza i wjazd w ulicę Sienkiewicza w prawo. Jest to trasa wyścigu doprowadzająca do rund.

Ruch drogowy zostanie wznowiony po pojawieniu się sędziego z oznakowaniem „Koniec wyścigu”.

W godzinach 11.30 – 15.00 – czasowe zamknięcie ruchu na trasie rund wyścigu

  1. Ulica Sienkiewicza – całkowite zamknięcie ruchu drogowego
  2. Ulica Rychtelskiego – całkowite zamknięcie ruchu drogowego
  3. Ulica Troczewskiego na odcinku skrzyżowanie z ul. Rychtelskiego do skrzyżowania z Alejami ZHP – całkowite zamknięcie ruchu drogowego
  4. Ulica Podrzeczna – całkowite zamknięcie ruchu drogowego

Rundy prowadzone będą poprzez ulicę Sienkiewicza do ulicy Rychtelskiego. Ulicą Rychtelskiego do ulicy Toczewskiego w lewo do Alei ZHP. Alejami ZHP do ulicy Papieża Jana Pawła II. Ulicą Papieża Jana Pawła II do ulicy Podrzecznej. Ulicą Podrzeczną do ulicy Sienkiewicza w lewo i dalej ulicą Sienkiewicza na kolejną rundę.

Po wykonaniu trzech rund w tym jedna nie pełna, dojazd do mety etapu zlokalizowanej na ulicy Aleje ZHP.