Wyjaśnienia do treści SIWZ

paragrafOrganizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o  bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Odpowiedzi na zapytania_19_07_2016.pdf
Instrukcja bezpieczeństwa w Aquaparku Kutno z dnia 01.06.2012 r.pdf
Regulamin basenu zewnętrznego przy ul. Narutowicza 47.pdf