XIII Grand Prix Kutna w Tenisie Stołowym

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
informuje, iż w dniu 25 marca br. o godz. 11:00

w sali SP 6 Kutno ul. Łąkoszyńska 9,
odbędzie się
XIII Grand Prix Kutna w Tenisie Stołowym
Turniej Nr 2