ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie w ramach prowadzonego konkursu ofert zaprasza do złożenia oferty na najem pomieszczeń barku w kręgielni w obiekcie rekreacyjno-sportowym  Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54.

Bezpośredni dostęp do treści ogłoszenia Oferenci mogą uzyskać pod adresem: www.mosir.kutno.pl

Oferty można przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, ul. Kościuszki 26, 99-300 Kutno – sekretariat. 

Termin złożenia ofert ustala się do dnia 20.11.2017 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie o konkursie.pdf

Formularz oferty.docx