Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 26
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
– INSTRUKTOR SPORTOWY CARDIO SIŁA W STREFIE FITNESS- 1 osoba (0,75 etatu)
Miejsce pracy: Aquapark Kutno ul. Kościuszki 54


Praca na zajmowanym stanowisku będzie wykonywana w systemie dwuzmianowym, przez siedem dni tygodnia w przeciętnie pięciodniowym tygodniu.

WYMAGANIA:
– obywatelstwo polskie
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku
– wykształcenie wyższe z zakresu wychowania fizycznego lub średnie kierunkowe w zakresie sportu
– dobra organizacja pracy
– kreatywność, samodzielność i uczciwość
– obowiązkowość, komunikatywność i wysoka kultura osobista
– umiejętność pracy w zespole
– odporność na stres, asertywność

MILE WIDZIANE:
– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
– uczestnictwo w realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR
Kutno,
– opracowywanie programów zajęć grupowych i indywidualnych dla strefy „Cardio –Siła”
– prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych
– organizacja i koordynacja zajęć, zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w strefie „Cardio-siła”
– prowadzenie zajęć fitness dla różnych grup wiekowych oraz szczebli zaawansowania i sprawności fizycznej;
– dbanie o pozytywny i partnerski kontakt z klientami;