Informacja o naborze

I N F O R M A C J A

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko instruktor sportowy cardio-siła w strefie fitness  w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kutnie aplikacje złożył 1 kandydat.

Spełnił on wszystkie wymagania formalne  i po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej został zakwalifikowany do zatrudnienia z dniem 1 sierpnia 2018 roku.