ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie w ramach prowadzonego konkursu ofert zaprasza do złożenia oferty na najem pomieszczeń barku w kręgielni w obiekcie rekreacyjno-sportowym  Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54.

Oferta powinna być złożona w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie ul. Kościuszki 26, w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Barek w kręgielni”

Termin złożenia ofert ustala się do dnia 10.09.2018 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie o konkursie.pdf

Formularz oferty.docx