praca

O G Ł O S Z E N I E
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zatrudni 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku obsługi utrzymania czystości.
 Praca odbywać się będzie w systemie trzyzmianowym. 
Miejsce wykonywania pracy: Aquapark Kutno ul. Kościuszki 54. 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: marzec 2019 roku. 
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV (wraz z przebiegiem pracy zawodowej) w terminie do 5 marca 2019 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie ul. Kościuszki 26 pokój 101.