IV Turniej o Puchar Lata – 2020

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Kutnowskie Towarzystwo Tenisowe informują, że IV Turniej Pucharu Lata – 2020 odbędzie się 22/23 sierpnia

Zgłoszenia:
– Zgłoszeń do turnieju dokonujemy online na adres  email: slezak@wp.pl najpóźniej do piątku poprzedzającego turniej do godz. 18.00.
– Wyniki losowania i harmonogram gier będą do pobrania w piątek przed każdym turniejem na stronie internetowej mosir.kutno.pl .
– Zgłoszenia w dniu turnieju nie będą przyjmowane.
– Wpisowe w kwocie 20 zł opłacane na miejscu w dniu turnieju.