Utrudnienia w dostępie do parkingu, ścieżki rowerowej i chodnika Aquaparku Kutno

Szanowni Goście Aquaparku Kutno oraz cykliści i piesi korzystający ze ścieżki rowerowej i chodnika przyległych do Aquaparku,

w związku z organizacją imprezy sportowej pod nazwą „Bieg z Forrestem do Aquaparku Kutno”, w dniu 22 sierpnia 2021 roku w godzinach od 10:30 najpóźniej do 11:00, nastąpią czasowe utrudnienia w dostępie do parkingu Aquaparku Kutno. Ze względu na bezpieczeństwo biegnących, w tym czasie, nie będzie możliwy wjazd ani wyjazd z parkingu.  Ponadto, w tych samych godzinach, utrudniony będzie również dostęp do ścieżki rowerowej oraz chodnika  na odcinku od Ronda Róż do wyjazdu z Aquaparku Kutno.

Prosimy o zrozumienie i zapraszamy do udziału w imprezie.