XXVIII Edycja  Czwartków Lekkoatletycznych

W dniu 15 września 2021 r. odbyła się XXVIII inauguracja ogólnopolskich zawodów sportowych dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych pod nazwą Czwartki Lekkoatletyczne. Zawody organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie na podstawie umowy porozumienia ze Stowarzyszeniem „Sport Dzieci i Młodzieży”.

Zawody prowadzone są w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:

Rocznik 2009:
Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą – 2kg;
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą – 3kg;
Zawodnicy tego rocznika podczas Finałów Ogólnopolskich w konkurencji skoku w dal będą skakać z belki a nie ze strefy.

Rocznik 2010, 2011 i młodsi:
Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podczas zawodów dodatkowych konkurencji, lecz bez uwzględnienia ich w zawodach Grand Prix.

Regulamin XXVIII edycji Czwartków LA 2021.pdf