Archiwum kategorii: Praca

Komunikat ws. NABORU NA DYREKTORA MOSIR Kutno

KOMUNIKAT

Na podstawie ust.5 pkt 7 ogłoszenia na wolne kierownicze stanowisk o urzędnicze Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie ogłoszonego w dniu 8 stycznia 2024 roku Prezydent Miasta odstępuje od wyłonienia kandydata na stanowisko pracy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie. 

W związku z powyższym, dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły na w/w nabór można odebrać w pokoju 233 w Urzędzie Miasta Kutno w terminie od 22 stycznia 2024 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku. Dokumenty nieodebrane w w/w terminie zostaną niezwłocznie protokolarnie zniszczone. 

Komunikat.pdf

Praca w MOSiR Kutno

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KUTNIE

zatrudni pracownika na zastępstwo na stanowisku

                                                   REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

 Opis stanowiska:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

  • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzieleniu zamówień publicznych.
  • Prowadzenie archiwum zakładowego.
  • Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, w tym obsługa korespondencji wchodzącej i przygotowanie korespondencji wychodzącej.
  • Wykonywanie innych poleceń służbowych Dyrektora i Zastępcy Dyrektora administracyjno – finansowych.

Czytaj dalej Praca w MOSiR Kutno