Archiwum kategorii: Praca

Praca w Aquaparku Kutno

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zatrudni osoby w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku
obsługi utrzymania czystości.

Praca odbywać się będzie w systemie trzyzmianowym.  

Miejsce wykonywania pracy: MOSiR – Aquapark Kutno, ul. Kościuszki 54  

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV (wraz z przebiegiem pracy zawodowej) w terminie do 13 września 2021 roku do godz. 15:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie ul. Kościuszki 26 pokój 101.

Warunkiem aplikowania jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO dostępną  na stronie www.mosir.kutno.pl.

Klauzula RODO

Praca w MoSiR Kutno

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zatrudni 1 osobę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku
pracownik biurowy.

Praca odbywać się będzie w systemie jednozmianowym.

Miejsce wykonywania pracy: MOSiR – Aquapark Kutno, ul. Kościuszki 26

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: lipiec – sierpień 2021 roku. Preferowane doświadczenie w księgowości.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV (wraz z przebiegiem pracy zawodowej) w terminie do 22 czerwca 2021 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie ul. Kościuszki 26 pokój 101.

Warunkiem aplikowania jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO dostępną  na stronie www.mosir.kutno.pl.

Klauzula RODO

Praca w Aquaparku Kutno

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zatrudni 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku
obsługi utrzymania czystości.

Praca odbywać się będzie w systemie trzyzmianowym.  

Miejsce wykonywania pracy: MOSiR – Aquapark Kutno, ul. Kościuszki 54   Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: lipiec – sierpień 2021 roku.  

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV (wraz z przebiegiem pracy zawodowej) w terminie do 22 czerwca 2021 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie ul. Kościuszki 26 pokój 101.

Warunkiem aplikowania jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO dostępną  na stronie www.mosir.kutno.pl.

Klauzula RODO

Informacja o naborze

I N F O R M A C J A

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko instruktor sportowy cardio-siła w strefie fitness  w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kutnie aplikacje złożył 1 kandydat.

Spełnił on wszystkie wymagania formalne  i po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej został zakwalifikowany do zatrudnienia z dniem 1 sierpnia 2018 roku.