Archiwum kategorii: Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa

do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego o w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi

art. 3 ustawy z  dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:

Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness
i w strefie cardio-siła 
w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”
Czytaj dalej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa

do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego o w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi

art. 3 ustawy z  dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:

Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness
i w strefie cardio-siła 
w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”
Czytaj dalej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ogłoszenie o zamówieniu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa

do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z  dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych
na zadanie pod nazwą:

 Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych
w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy
ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kutnie
Czytaj dalej ogłoszenie o zamówieniu