ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2014 ROK

Ogłoszenie o zamówieniu – przetarg nieograniczony                            

Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.

ogłoszenie o zamówieniu.pdf (42 KB)
siwz fitness.pdf (271 KB)

Publikacja 2014-01-28 15:26:19

 

Unieważnienie postępowania                                                                    

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie. Ogłoszenie nr 29842 – 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014. 

Unieważnienie postępowania (13 KB)

Publikacja 2014-02-05 15:01:47

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony                             

Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

ogłoszenie o zamówieniu 5.02.2014.pdf (42 KB)
siwz fitness 5.02.2014.pdf (271 KB)
siwz fitness 5.02.2014.doc (494 KB)

Publikacja 2014-02-05 19:34:36

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty                                 

Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (447 KB)

Publikacja 2014-02-14 16:32:13

 

Ogłoszenie o zamówieniu.                                                                          

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
„Prowadzenie nauki pływania w ramach programów powszechnej nauki pływania 
„Będę pływać” i „Umiem pływać” oraz indywidualnej i grupowej nauki pływania w obiekcie Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Kutnie”.

Ogłoszenie o zamówieniu. (42 KB)
Specyfikacja – wer. PDF. (273 KB)
Specyfikacja – wer. DOC. (361 KB)

Publikacja 2014-02-17 12:30:30

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty                                 

Prowadzenie zajęć nauki pływania w ramach programów powszechnej nauki pływania „Będę pływać” i „Umiem pływać” oraz indywidualnej i grupowej nauki pływania w obiekcie Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (42 KB)

Publikacja 2014-03-03 11:57:18

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Przetarg nieograniczony                          
Świadczenie kompleksowych usług ochrony na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie 

ogłoszenie o zamówieniu ochrona 2014.pdf (198 KB)
siwz ochrona 2014.pdf (644 KB)
siwz ochrona 2014.doc (311 KB)

Publikacja 2014-04-11 11:48:10

 

Informacja o zmianie treści SIWZ                                                             

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie kompleksowych usług ochrony na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.

zmiana treści siwz.pdf (262 KB)
siwz ochrona 2014 po zmianie 15.04.2014.pdf (645 KB)
siwz ochrona 2014 po zmianie 15.04.2014.doc (313 KB)

Publikacja 2014-04-15 16:24:40

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty                                  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie kompleksowych usług ochrony na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (674 KB)

Publikacja 2014-05-14 11:39:29

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – przetarg nieograniczony                           

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Ogłoszenie o zamówieniu. (1482 KB)
Specyfikacja wer. PDF (693 KB)
Specyfikacja wer. DOC (288 KB)
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ oraz Informacja o zmianie treści SIWZ (3253 KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (652 KB)

Publikacja 2014-06-27 14:08:11

 

Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony                             

Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.

Ogłoszenie (41 KB) .doc
SIWZ (307 KB) .doc
SIWZ (816 KB) .pdf
Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ (487 KB)

Publikacja 2014-11-14 15:25:03

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty                                   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 (535 KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 (339 KB)

Publikacja 2014-12-09 13:53:40