Bieg ku Biało – Czerwonej 2018

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza mieszkańców Kutna do czynnego udziału w „V Biegu ku Biało – Czerwonej”, który odbędzie się 2 maja 2018 w dniu Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej o godz. 13:00. Start na Placu J. Piłsudskiego, meta w Parku Traugutta.

„Wspólny start bez względu na wiek i płeć, dowolne tempo biegu oraz możliwość udziału w biegu całymi rodzinami, to okazja z której trzeba skorzystać.” Czytaj dalej Bieg ku Biało – Czerwonej 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:

 „Sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie