Za-Dyszka – Nowa trasa

Szanowne koleżanki i koledzy biegacze,

w dniu wczorajszym odbył się pomiar trasy biegu, w celu jej certyfikacji przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Polegał on na przejechaniu całego dystansu specjalnie skalibrowanym rowerem przez atestatora PZLA, który bardzo precyzyjnie mierzył wszystkie proste, łuki i ścięcia zakrętów. Okazało się, że obecnej trasie brakuje kilkudziesięciu metrów do pełnej dyszki. Dlatego też podjęliśmy decyzję o jej delikatnej modyfikacji poprzez dołożenie, zaraz po starcie, małej pętli na Pl. Piłsudskiego. Dzięki temu trasa Kutnowskiej Za-Dyszki posiada dokładnie 10 km i w niedługim czasie otrzyma stosowny certyfikat. 

TRASA BIEGU

Przetarg nieograniczony – ochrona

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:

 „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony, w tym konwojowanie wartości pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie” Czytaj dalej Przetarg nieograniczony – ochrona

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie