Bieg Przedszkolaków

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie

zaprasza na

V-TY BIEG PRZEDSZKOLAKÓW

Bieg odbędzie się w dniu 1 października 2017 roku
o godzinie 13:00 na ul. Królewskiej z metą na
pl. Piłsudskiego.

Zbiórka o 12:30 na starcie (ul. Królewska)

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy numer startowy
oraz medal i certyfikat ukończenia biegu.