KAHLPN – kwota wpisowego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie informuje, że omyłkowo w komunikacie z dnia 20 października br. opublikował, wysokość opłaty wpisowego do XV edycji KAHLPN. Prawidłowa kwota wpisowego w sezonie 2017/2018 wynosi podobnie jak w roku ubiegłym 360 zł. Drużyny, które wniosły opłatę w niepełnej wysokości, uprzejmie prosimy o wyrównanie różnicy w kwocie 60 do dnia 12 listopada 2017 roku (do godz. 12:00), poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy o numerze: 85 2030 0045 1110 0000 0239 2050 lub osobiście w biurze MOSiR ul. Kościuszki 26 w godzinach od 8:00 – 15:00, tel. (24) 355 22 24.