Archiwum kategorii: Aktualności

I N F O R M A C J A o zamieszczeniu wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców na kolejny okres dzierżawy.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie informuje, stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 roku poz. 344 ze zmianami), iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie oraz na stronie internetowej MOSiR, na okres 21 dni tj. od dnia 9 lipca 2024 do dnia 29 lipca 2024 roku został zamieszczony wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców na kolejny okres tj. do dnia 31 grudnia 2029 roku.
W wykazie ujęto niżej wymienioną nieruchomość:
 ulica Narutowicza – część działki nr 643/1 o powierzchni do dzierżawy 0,67 ha z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego.
Szczegółowych informacji udziela dział administracyjno-finansowy MOSiR, pokój 101
Telefon: 24 355-22-24

Kutno, dnia 9 lipca 2024 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres powyżej 3 lat tj. do dnia 31 grudnia 2029 roku