Archiwum kategorii: Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa energii elektrycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
na zadanie pod nazwą:

 „Dostawa energii elektrycznej”

Załącznik Nr 5 do SIWZ- projekt Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofery

SIWZ

Deblowe Mistrzostwa Kutna w Tenisie

W miniony weekend na kortach przy ul. Filipowicza rozegrane zostały Deblowe Mistrzostwa Kutna w Tenisie. Po dwóch dniach rywalizacji tytuł zdobyła para Radosław Łopata i Piotr Leonowicz pokonując w finale Roberta Winieckiego i Andrzeja Krauzowicza 6:1, 6:3. W meczu o trzecie miejsce Andrzej Mucha i Grzegorz Olczak pokonali Michała Suleja i Macieja Albińskiego 6:2, 2:6, 6:2.

zmiana organizacji ruchu drogowego

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie informuje, iż w związku z organizacją na terenie miasta Kutno VII Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego ,,Kutnowska Za-Dyszka 2019”, w dniu 6 października 2019 r. nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego.

Opis zmian organizacji ruchu drogowego w Kutnie
w dniu 06.10.2019 r.

W godzinach  6:00 – 17:00 – zamknięcie ruchu drogowego dotyczy:

 1. Marsz. J. Piłsudskiego,
 2. Wincentego Witosa,
 3. Ludwika Zamenhofa od skrzyżowania z ul. Szaloma Asza w kierunku
  pl. Piłsudskiego,
 4. Berka Joselewicza,


W godzinach 11:30 – 14:30 – zamknięcie ruchu drogowego dotyczy:

 1. 29 Listopada
 2. 1 Maja,
 3. Rondo Solidarności (prawa strona),
 4. Narutowicza,
 5. Wygoda,
 6. Czarnieckiego,
 7. Skłodowskiej-Curie, Kwiatowa,
 8. Zdrojowa, Tarnowskiego,
 9. Zamoyskiego,
 10. Chodkiewicza,
 11. Lelewela,
 12. Barlickiego,
 13. Kościuszki.
 14. Wyszyńskiego (od Pl. Wolności do Al. Jana Pawła)

Ruch drogowy zostanie wznowiony po przejeździe  samochodu Straży Miejskiej.

Szczegółowe informacje nt. imprezy oraz projekt trasy dostępne na stronie: www.kutnowskazadyszka.pl

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na zrozumienie. Jednocześnie zapewniamy, że wynikają one z dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców Kutna oraz uczestników imprezy.