Archiwum kategorii: Aktualności

zapisy do Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki na sezon 2019-2020

Rozpoczynamy zapisy do Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki na sezon 2019-2020 
Wszystkie informacje : 
Marek Witkowski   tel: 509 238 460  e-mailem : marwit165@wp.pl 
Po zgłoszeniu prześlemy wszystkie dokumenty potrzebne do zapisu do ligi
Zapisy trwają do 12 października 2019 roku. Wpisowe bez zmian tj; 300 zł. 
Serdecznie zapraszamy – Organizatorzy

Ogłoszenie o zamówieniu: Fitness i Cardio-Siła w Aquaparku Kutno

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa

do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
na zadanie pod nazwą:

„Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.”

Załączniki do SIWZ.doc

SIWZ Fitness i Cardio-siła 2019.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf