otwarcie basenu miejskiego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kutnie zaprasza mieszkańców naszego regionu na  Basen Miejski położony przy
ul. Narutowicza. Otwarcie odbędzie się
w dniu 25 czerwca 2022 r., (sobota)
o godzinie 10:30  Wstęp, już tradycyjnie będzie bezpłatny.