Warsztaty Futbolowe

 

Zgoda rodzica/opiekuna

Plan zajęć z Brazil Football Club

Otwarte treningi dla dzieci i młodzieży

Grupy:
8-10 lat,
11 lat i więcej

  • 08 (poniedziałek)      10.30 – 12.00
  • 09 (wtorek) 10.30 – 12.00
  • 10 (środa) 10.30 – 12.00
  • 11  (czwartek) 10.30 – 12.00
  • 12  (piątek) 10.30 – 12.00

Zajęcia odbywać się będą na Stadionie Miejskim w Kutnie przy ul. Kościuszki 26.

Utworzone zostaną dwie grupy wiekowe: 8-10 lat oraz 11 lat i więcej, które będą trenowały równolegle.

Warunkiem uczestnictwa w treningach jest wypełnienie przez dorosłych opiekunów zgody rodzica (opiekuna) na udział małoletniego w zajęciach sportowych. Dzieci do 10 lat zapraszamy wyłącznie z opiekunem.

Uczestnicy treningów powinni mieć stroje sportowe, ręcznik i obuwie piłkarskie. Uczestnicy treningów otrzymają oryginalne certyfikaty Brazil Football Club.