Finał Grand Prix Kutna Amatorów w Tenisie Stołowym

 

Turniej Finałowy odbędzie się w dniu 17.12.22 godz.11:00 .
Zapisy prowadzone będą od godz.10:30.
Patronat nad Turniejem Finałowym objął Przewodniczący Rady Miasta Kutno – Mariusz Sikora , który ufundował puchary dla zwycięzców.