Archiwum kategorii: Aquapark

Do wynajęcia – bar w kręgielni Aquaparku Kutno

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie informuje, że posiada
do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 15,24 m² usytuowany
w kręgielni Aquaparku Kutno, z przeznaczeniem na barek
z napojami, w tym napojami  alkoholowymi.

Osoby zainteresowane najmem uprzejmie prosimy o kontakt sekretariatem Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54, do dnia 13 października 2022 roku.

Wizji lokalnej można dokonać codziennie w godzinach funkcjonowania kręgielni.

W skład lokalu wchodzą:

 1. Pomieszczenia główne barku o pow. 7,18 m² wyposażone w ladę barową;
 2. Zaplecze barku  o pow. 5,37 m² ;
 3. Pomieszczenie WC o pow. 2,69 m²;

Ponadto najemca otrzyma do dyspozycji salę konsumpcyjną wyposażoną w:

  1. Krzesło barowe niskie          16 szt.
  2. Stolik okrągły, średnica 70cm 4 szt.
  3. Krzesło barowe typu hoker 18 szt.
  4. Stolik okrągły, średnica 110cm 6 szt.
  5. Kosz na śmieci 60L          1 szt.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie stanowi ono również zobowiązania Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kutnie do zawarcia umowy, jej  podpisania, od której, może odstąpić bez podania uzasadnienia swojej decyzji. Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Kutnie nie ponosi kosztów za wykonanie i przedstawienie oferty cenowej.

 

Praca w Aquaparku Kutno

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kutnie zatrudni osoby w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku
obsługi kas i szatni.

Praca odbywać się będzie w systemie dwuzmianowym.

Miejsce wykonywania pracy: MOSiR – Aquapark Kutno, ul. Kościuszki 54

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV (wraz z przebiegiem pracy zawodowej) w terminie do 9 września 2022 roku do godz. 15:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie
ul. Kościuszki 26 pokój 101.

 Warunkiem aplikowania jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO dostępną  na stronie www.mosir.kutno.pl.

 

Praca w Aquaparku Kutno

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kutnie zatrudni osoby w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku
obsługi utrzymania czystości i szatni.

Praca odbywać się będzie w systemie trzyzmianowym.

Miejsce wykonywania pracy: MOSiR – Aquapark Kutno, ul. Kościuszki 54

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV (wraz z przebiegiem pracy zawodowej) w terminie do 25 sierpnia 2022 roku do godz. 15:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie
ul. Kościuszki 26 pokój 101.

 Warunkiem aplikowania jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO dostępną  na stronie www.mosir.kutno.pl.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa

do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego o w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi

art. 3 ustawy z  dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:

Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness
i w strefie cardio-siła 
w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”
Czytaj dalej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU