Archiwum kategorii: Aquapark

Ogłoszenie o zamówieniu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: „Organizowanie kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz oferty

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik

Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy

                                Załącznik Nr 1 do Umowy

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Doświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o uprawnieniach

Zapytania do tresci SIWZ

SIWZ po zmianach z dnia 3 grudnia 2019 roku.

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Fitness i Cardio-Siła w Aquaparku Kutno

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa

do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
na zadanie pod nazwą:

„Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.”

Załączniki do SIWZ.doc

SIWZ Fitness i Cardio-siła 2019.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Rekordowa frekwencja w Aquaparku

Miło nam poinformować, iż w dniu 14 lipca 2019 roku, Aquapark Kutno zanotował kolejny rekord frekwencji. W ostatnią niedzielę odwiedziło nas ponad 1500 osób. Bardzo staramy się aby grono sympatyków naszego obiektu wciąż się powiększało, dlatego cieszy nas stale wzrastająca liczba zadowolonych gości, którzy chętnie korzystają ze wszystkich naszych atrakcji.