Ogłoszenie o przetargu

paragrafDostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o ogłoszeniu przetargu 

                                      SIWZ_Energia

                                      Załączniki do SIWZ_Energia

                                      Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

                                      Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 2

                                      Infomacja o zmianie treści SIWZ

                                                         Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 3

                                                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

                                                        Informacja o zmianie załącznika do SIWZ

                                    Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 4

                                    Załącznik Nr 1 do SIWZ – plik edytowalny

                                    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia