Ogłoszenie o zamówieniu

paragrafOrganizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o  bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
Załączniki do SIWZ.docx (wersja edytowalna)
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf