INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO RATOWNIK WODNY PŁYWALNI

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, informuje, że  w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Ratownik Wodny Pływalni, zgłosiło się  6 kandydatów. Pięcioro z nich tj.

  1. FUZ Agnieszka, zam. Kutno,
  2. LIPCZYŃSKI Jakub, zam. Daszyna,
  3. ROSOLAK Artur, zam.  Krzyżanów
  4. SUŁKOWSKI Marcin, zam. Kutno,
  5. WERWIŃSKA Malwina, zam. Kutno.

spełniających warunki formalne, zostało wyłonionych do zatrudnienia.

Kandydaci, spełnili wszystkie wymagania konieczne do zatrudnienia na tym stanowisku.

Informacja o wynikach naboru.pdf