Przetarg nieograniczony – Fitness i Cardio-Siła

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro, którego przedmiotem jest: 

„Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.”

SIWZ.pdf
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
załączniki do SIWZ.docx
Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf