ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie w ramach prowadzonego rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na następujące zadania:

ZADANIE Nr 1

Odnowienie ogrodzenia metalowego z bramami wjazdowymi i furtkami na Stadionie Miejskim przy ul. Kościuszki 26”.

ZADANIE Nr 2

Remont pomieszczeń w budynkach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie przy ul. Kościuszki 26”.

Bezpośredni dostęp do treści zapytania ofertowego Wykonawcy mogą uzyskać pod adresem: www.mosir.kutno.pl

Oferty można przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Kutnie, ul. Kościuszki 26, 99-300 Kutno – sekretariat. 

Termin złożenia ofert ustala się do dnia 20.10.2017 r. do godz. 15:30.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 23.10.2017 r.
do godz. 15:30.


Załączniki:

Zadanie nr 1.pdf

Zadanie nr 2.pdf