ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie w ramach prowadzonego konkursu ofert zaprasza do złożenia oferty na najem lokalu użytkowego o powierzchni 5 m2  z przeznaczeniem na sklepik z artykułami sportowymi usytuowanego w holu głównym przed szatnią i kasą mokrą Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54.

Bezpośredni dostęp do treści ogłoszenia Oferenci mogą uzyskać pod adresem: www.mosir.kutno.pl

Oferty można przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, ul. Kościuszki 26, 99-300 Kutno – sekretariat. 

Termin złożenia ofert ustala się do dnia 19.10.2017 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf

Dodatkowe informacje.pdf

Formularz oferty.docx