W KAHLPN bez zmian

Wczoraj w sali konferencyjnej MOSiR odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli poszczególnych zespołów Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. Spotkanie rozpoczął dyrektor MOSiR Paweł Ślęzak, który wspólnie z kierownikami ligi Zbigniewem Baranem i Mirosławem Krzymińskim zaproponowali, aby przedyskutować ewentualny udział w lidze zawodników z zrzeszonych w klubach sportowych od A-klasy w dół. Wobec braku aprobaty, skupiono się w dyskusji na zawodnikach tylko B-klasy. Po długiej dyskusji, propozycja spotkała się z negatywnym przyjęciem i w głosowaniu jawnym ją odrzucono. Na dzień wczorajszy akces gry w lidze zgłosiło 19 zespołów.

Zgłoszenia /przypominamy, że skuteczne zgłoszenie to takie, przy którym jest wpłata wpisowego – 350 zł /drużyn można dokonywać bezpośrednio w biurze MOSiR ul. Kościuszki 26, bądź online na adres info@mosir.kutno.pl, zaś wpisowe na konto:

Bank BGŻ 85 2030 0045 1110 0000 0239 2050

W terminie do 14.11.2018 roku/Środa/

Start ligi 18 listopada/Niedziela/

„Szkoda, że uczestnicy KAHLPN tak rygorystycznie podeszli do propozycji udziału zawodników z zrzeszonych, najpierw w A-klasie, a później w klasie B. Z całym szacunkiem dla graczy B- klasy, ale są takimi samymi amatorami jak pozostali uczestnicy ligi, także wszyscy mieliby równe szanse, a zysk byłby taki, że udział w rozgrywkach wzięłoby więcej drużyn. No cóż, taka była wola uczestników, może w przyszłym roku uda się coś zmienić” – powiedział Ślęzak

Zgłoszenie-KHLPN-sezon-2018-19

Oświadczenie-dla-nieletnich.doc

Klauzula RODO