III Turniej o Puchar Lata – 2020

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Kutnowskie Towarzystwo
Tenisowe informują, że III Turniej Pucharu Lata – 2020 odbędzie się w dniach
08/09 sierpnia
Zgłoszenia:
   • Zgłoszeń do turnieju dokonujemy online na adres email: slezak@wp.pl , najpóźniej do piątku poprzedzającego turniej do godz.18.00.
   • Wyniki losowania i harmonogram gier będą do pobrania w piątek przed każdym turniejem na stronie internetowej www.mosir.kutno.pl .
   • Zgłoszenia w dniu turnieju nie będą przyjmowane.
   • Wpisowe w kwocie 20 zł opłacane na miejscu w dniu turnieju.