KAHLPN rusza 16 stycznia 2022 roku

Wczoraj na spotkaniu organizatorów Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Piłki Nożnej ustalono, że rozgrywki w obowiązującym reżimie sanitarnym  ruszą 16.01.2022 roku (niedziela).

Zgłoszenia w terminie do 10.01.2022 roku (poniedziałek).

Przypominamy, że skuteczne zgłoszenie to takie, przy którym jest wpłata wpisowego – 400 zł. Zgłoszenia i opłaty dokonujemy online.

W przypadku wpisowego, na konto:
Bank BGŻ 85 2030 0045 1110 0000 0239 2050  z dopiskiem liga KAHLPN.

Zgłoszenia (listy imienne):  online na adres info@mosir.kutno.pl (w wyjątkowych sytuacjach podczas pierwszej kolejki ligi).

Regulamin  ligi (do wglądu na stronie internetowej MOSiR) pozostaje bez zmian.  Kierownikami lig będą Krzymiński Mirosław i Zbigniew Baran, którzy razem z kierownikami drużyn, na podstawie protokołów z poprzedniej edycji ligi utworzą w zależności od ilość zgłoszeń  I i II ligę.

Regulamin I i II Ligi KAHLPN 2022
Zgłoszenie-KHLPN-2022
Oświadczenie-dla-nieletnich
Klauzula KAHLPN