Archiwum kategorii: Zamówienia Publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:

 „Sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony „Sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
na zadanie pod nazwą: Czytaj dalej Przetarg nieograniczony „Sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

Przetarg nieograniczony „Dostawa energii elektrycznej”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym”
zaprasza Państwa
do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
na zadanie pod nazwą:
„Dostawa energii elektrycznej”

Przetarg nieograniczony „Dostawa energii elektrycznej”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym”
zaprasza Państwa
do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
na zadanie pod nazwą:
„Dostawa energii elektrycznej”

Czytaj dalej Przetarg nieograniczony „Dostawa energii elektrycznej”